Aansprakelijkheid

Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de juistheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. Spabron.shop aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Spabron.shop is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Spabron is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content/afbeeldingen of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Privacy

Spabron.shop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het gebruik van verzamelde gegevens.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.